Select Page

OKTOBER

O K T O B E R
KDO?KDAJ?VSEBINANOSILEC
R A Z R E D N A    S T O P N J A
1. – 5. razred18. – 22. 10.zbiralna akcija papirjamentorice šolske skupnosti
M A T I Č N A   Š O L A
1. AB6. 10KD Teden otrokaAlenka Šturm
2. AB6. 10.KD Obisk knjižnice Kranj in stolpa PungertMirjam Remic
3. A13. 10.ND Čebelarski muzejMaja Ciglič
3. B12. 10.ND Čebelarski muzejMaja Ciglič
4. AB13. 10.ND Drevesa in grmiMojca Konjar
5. AB14. 10.TD Igriva arhitekturaMojca Jurčič
1. – 5. razred6. 10.Sprejem v šol. skupnostSimona Gasser
PŠ  G O R I Č E
1. G7. 10.KD Teden otrokaAlenka Šturm
2. G7. 10.KD Obisk knjižnice Kranj in stolpa PungertMirjam Remic
3. G12. 10.ND Čebelarski muzejMaja Ciglič
4. G14. 10.ND Drevesa in grmiMojca Konjar
5. G12. 10.TD Igriva arhitekturaMojca Jurčič
1. – 5. razred7. 10.Sprejem v šol. skupnost 
PŠ  T R S T E N I K
1. T7. 10.KD Teden otrokaAlenka Šturm
2. T7. 10.KD Obisk knjižnice Kranj in stolpa PungertMirjam Remic
3. T13. 10.ND Čebelarski muzejMaja Ciglič
4. T18. 10.ND Drevesa in grmiMojca Konjar
5. T12. 10.TD Igriva arhitekturaMojca Jurčič
1. – 5. razred22. 10.Jenkov spominski danSuzana Kešina
1. – 5. razred7. 10.Sprejem v šol. skupnostSuzana Kešina
P R E D M E T N A     S T O P N J A
8. razred6. 10.TD Astronomski danIrma Pustotnik
9. razred8. 10.Vetrovnik in Planinska jamaZala Slapar
8., 9. razred15. 10.šolsko tekm. iz znanja o sladkorni bolezniVilma Cunk
8., 9. razred20. 10.šolsko tekmovanje ProteusNina Koren Maček
6. – 9. razred18. – 22. 10.zbiralna akcija papirjamentorice šolske skupnosti