Select Page

SEPTEMBER

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
R A Z R E D N A    S T O P N J A
1. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Sonja Magajne
2. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Minka Eržen
3. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Simona Gasser
4. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Jana Dubravica
1. triada 20. 9. KD Operna predstava Maja Ciglič
M A T I Č N A   Š O L A
1. AB 29. 9. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
3. AB 9. 9. ŠD Plavanje Andrej Pirc
5. AB 13. 9. TD Kolesarski poligon Vilma Švab
PŠ  G O R I Č E
1. G 30. 9. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
5. G 13. 9. TD Kolesarski poligon Vilma Švab
PŠ  T R S T E N I K
1. T 30. 9. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
5. T 13. 9. TD Kolesarski poligon Vilma Švab
P R E D M E T N A     S T O P N J A
7. razred 22. 9. KD Dan jezikov Maša Mihelec
7. AB 29. 9. ND Brdo Vilma Cunk
7. CČ 30. 9. ND Brdo Vilma Cunk
8. razred 7. 9. TD Večkotniki Alenka Maksimović
8. razred 21. 9. KD Dan jezikov Maša Mihelec
9. A 8. 9., 3., 4. ura preventiva delavnice Simona Kogelnik
9. B 8. 9.., 1.,2. ura preventiva delavnice Simona Kogelnik
9. C 10. 9., 3.,4. ura preventiva delavnice Simona Kogelnik
6. – 9. razred 23. 9. ŠD planinski pohod Vlasta Godnič
predstavniki oddelkov 6. – 9. r. predvidoma 27. 9. 1. seja šolske skupnosti in parlamenta mentorice šolske skupnosti