Select Page

APRIL


ND – naravoslovni dan / KD – kulturni dan / TD – tehnični dan / ŠD – športni dan / ZD – zdravstveni pregled

2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
1.
2.
3.
4.
5. ke
6. ma ke
7. ke
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. sp ma ma ma
15.
16.
17.
18.
19.
20. slj ma ma ma ge ge
21. ma ma ma ge ke
22. ge ke ke
23.
24.
25. sl sl sl ma ma ma ge ge ge
26. sl
27.
28.
29.
30.