Select Page

MAJ


ND – naravoslovni dan / KD – kulturni dan / TD – tehnični dan / ŠD – športni dan / ZD – zdravstveni pregled

 
 2A2B3A3B4A4B5A5B6A6B6C7A7B7C8A8B8C9A9B9C
1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5.                     
6.                    
7.                     
8.                      
9.                      
10.                      
11.                  MAT   
12.            SLJSLJSLJSLJ      
13.                    FIZ 
14.                  
15.                      
16.                   FIZ FIZ
17.                      
18.                      
19.                      
20.                
21.                 
22.                   
23.                      
24.                GEOFIZ     
25.          NAR  FIZFIZ
26.  GUM        NAR  NAR      
27.              NAR  GEOGEOSLJSLJSLJ
28.                      
29.                     
30.SLJSLJ       NAR    BIO     
31.NARNARNARBIO