Select Page

MAJ


KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
R A Z R E D N A    S T O P N J A
1. razred 4. 5. ND Sejemo, sadimo Tanja Virant
1. razred 17. 5. ND Arboretum Aleksandra Lešnjak
2. razred 26. 5. ŠD Športne igre Mirjam Remic
4. razred 31. 5. KD Operna predstava Jana Dubravica
1. – 5. razred 6. 5. Šol. tekmovanje Logična pošast

Mojca Jurčič,

Tjaša Štucin

1. – 5. razred 21. 5. državno tekmovanje Logična pošast

Mojca Jurčič,

Tjaša Štucin

1. – 5. razred po dogovoru zbiralna akcija šolskih potrebščin mentorice šolske skupnosti
M A T I Č N A   Š O L A
1. A 6. 5., 8.20 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
1. B 6. 5., 9. 25 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
1. AB 30. 5. ŠD Športne igre Alenka Šturm
2. AB 17. 5. ND Travnik Minka Eržen
3. AB 3. 5. ND Hiša eksperimentov Marjana Rozman
3. A 4. 5., 8.20 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
3. B 4. 5., 9.25 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
3. A 19. 5. KD Gal v galeriji Irena Kodeh
3. B 20. 5. KD Gal v galeriji Irena Kodeh
4. B 18. 5. KD Ogled Šivčeve hiše in Finžgarjeve kajže Mateja Rogelj
4. A 19. 5. KD Ogled Šivčeve hiše in Finžgarjeve kajže Mateja Rogelj
5. B 9. 5. ŠD Škocjanske jame Mojca Jurčič
5. A 12. 5. ŠD Škocjanske jame Mojca Jurčič
5. AB 30. 5. TD Oblikovanje materialov/Robotika Špela Pirc
PŠ  G O R I Č E
1. G 13. 5., 9. 25 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
1. G 11. 5. ŠD Športne igre Alenka Šturm
2. G 10. 5. ND Travnik Minka Eržen
3. G 3. 5. ND Hiša eksperimentov Marjana Rozman
3. G 6. 5., 9. 25 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
3. G 20. 5. KD Gal v galeriji Irena Kodeh
4. G 18. 5. KD Ogled Šivčeve hiše in Finžgarjeve kajže Mateja Rogelj
5. G 12. 5. ŠD Škocjanske jame Mojca Jurčič
5. G 26. 5. TD Oblikovanje materialov/Robotika Špela Pirc
1. – 5. G 23. – 27. 5. Teden vseživljenjskega učenja Mirjam Remic
PŠ  T R S T E N I K
1. T 13. 5., 8.20 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
1. T 17. 5. ŠD Športne igre Alenka Šturm
2. T 12. 5. ND Travnik Minka Eržen
3. T 3. 5. ND Hiša eksperimentov Marjana Rozman
3. T 6. 5., 8.20 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
3. T 19. 5. KD Gal v galeriji Irena Kodeh
4. T 19. 5. KD Ogled Šivčeve hiše in Finžgarjeve kajže Mateja Rogelj
5. T 9. 5. ŠD Škocjanske jame Mojca Jurčič
P R E D M E T N A     S T O P N J A
 
6. razred 3. 5. ND Botanični vrt Ljubljana Nina Koren Maček
6. razred 4. 5., 8.00-9.00 NPZ Tina Kaltenekar
6. razred 6. 5., 8.00-9.00 NPZ Tina Kaltenekar
6. razred 10. 5., 8.00-9.00 NPZ Tina Kaltenekar
7. razred 3. 5. TD Učenje za življenje Bogdana Mikša
7. AB 30. 5. ND Rimska Emona Miha Škrlj
7. CČ 31. 5. ND Rimska Emona Miha Škrlj
7. Č 5. 5. zobni pregled ZD Kranj
8. razred 18. 5. TD Kovine Irena Pavlin
8. razred 20. 5. ND Človeško telo Irena Hudobivnik
8. razred 26. 5. ND Vače-Geoss-Bogenšperk Mojca Zupan
9. razred 4. 5., 8.00-9.00 NPZ Tina Kaltenekar
9. razred 6. 5., 8.00-9.00 NPZ Tina Kaltenekar
9. razred 10. 5., 8.00-9.00 NPZ Tina Kaltenekar
9. razred 5. 5. KD Ostanki taborišča Podljubelj in MNZ Mateja Urbiha
9. B 10. 5., 10.15 TPO delavnice

ZD Kranj,

Irena Hudobivnik

9. A 11. 5., 8.20 – 10.10 TPO delavnice

ZD Kranj,

Irena Hudobivnik

9. razred 18. 5. ND Arboretum in Prirodoslovni muzej Nina Koren Maček, Vilma Cunk
9. B 19. 5. zobni pregled ZD Kranj
6. – 9. razred 9. 5. (rez. 17.5.) ŠD Atletika Alenka Pirc
6. – 9. razred 6. 5. šolsko tekmovanje Logična pošast Mojca Jurčič
6. – 9. razred 21. 5. državno tekmovanje Logična pošast Mojca Jurčič
6. – 9. razred po dogovoru zbiralna akcija šolskih potrebščin mentorice šolske skupnosti