Select Page

Gimnazija (športni oddelek)

Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programov Gimnazija in Ekonomska gimnazija.

Kandidati morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov in morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in

podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

V primeru omejitve vpisa v program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek) se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

 Status A

 • vsi kategorizirani športniki v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge: športniki, ki
  • so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
  • so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B

 • individualne športne panoge:
  • športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
  • športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge:
  • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ter šoli, ki izvaja ta dva programa, najkasneje do 4. marca 2021 predložiti naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
 • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
 • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve (Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis).

 Do navedenega roka morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek obeh programov oddati tudi tisti učenci in dijaki, ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 22. aprila 2021) prenesli v športni oddelek obeh programov ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. Dokazila pošljejo na šolo, ki izvaja program: Gimnazija s športnim oddelkom in Ekonomska gimnazija (športni oddelek).

Šole z razpisanim enim ali več športnih oddelkov v obeh programih bodo na podlagi dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati (o natančnejših razporeditvah bodo kandidati, ki so posredovali navedena dokazila, obveščeni s strani šol) le-tem najkasneje do 26. marca 2021 izdale potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.