Select Page

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 2021 /2022

Kaj je temeljni cilj NPZ?

Pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem in učenkam 6. IN 9.r, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. A je OBVEZNO ZA VSE.

Kje lahko najdem več informacij o  NPZ-ju?

Publikacijo najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/

Iz katerih predmetov bodo učenci opravljali NPZ?

6.r: SLOVENŠČINE, MATEMATIKE, ANGLEŠČINE
9.r: SLOVENŠČINE, MATEMATIKE, TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE

Kdaj bodo učenci opravljali NPZ (vsi opravljajo  na matični šoli)?

Šestošolci in devetošolci NPZ opravljajo le v rednem roku. 

REDNI ROK:

4. maj 2022  SLOVENŠČINA

6.  maj 2022 MATEMATIKA

10. maj 2022 ANGLEŠČINA 6.r IN 9.r TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Rezultati: 31. maj 2022 (za devetošolce), 7. junij 2022 (za šestošolce)

Vpogled v rezultate (za učence in starše) je mogoč preko spletne strani http://npz.ric.si/ . Za vpogled potrebujete šifro, ki jo učenci prejmejo prvi dan preverjanja ter učenčevo EMŠO številko.

Kje bodo učenci opravljali NPZ?

na matični šoli, Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj

Ali je dosežek pri NPZ vpisan na spričevalo?

DA.