Select Page

PREIZKUSI NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI

Učenci, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti (v nadaljevanju preizkus) se za opravljanje preizkusa prijavijo najkasneje do 4. marca 2021 na šolo, na katero se želijo vpisati. Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve.

 Do navedenega roka morajo oddati prijave za opravljanje preizkusa tudi učenci in dijaki, ki bodo prijavo o vpisu oddali na šolo oz. program, za katerega ni potrebno opraviti preizkusa, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do aprila 2021) prenesli na šolo oz. za program, za katerega se to zahteva, ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

*Glede na epidemiološko situacijo je možno, da bodo šole preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, ali izvedbo preizkusov razporedile na več dni, kot je zapisano v nadaljevanju besedila razpisa. O vseh podrobnostih bodo prijavljene kandidate na preizkus šole obvestile neposredno, kandidatom pa svetujemo tudi spremljanje spletnih strani šol, ki bodo izvajale preizkuse nadarjenosti za vpis v posamezne programe.
Preizkusi* bodo potekali:
a) za program Zobotehnik (preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje) na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, v četrtek, 11. marca 2021, ob 14.30. Učenci morajo s seboj prinesti navaden svinčnik (HB oz. 2B), radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm);

b) za program Fotografski tehnik na:
1) Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 12. marca 2021, ob 8. uri, trajal bo do 14.00.   Kandidati morajo s seboj prinesti kemični svinčnik, svinčnike, trdote HB, 2B, 4B, ravnilo, radirko, komplet tempera barv z dodatno tubo bele in črne, pribor za slikanje (čopiči različnih velikosti, paleta, posoda za vodo in krpo), pet risalnih listov formata A3, olfa nož, lepilni trak ter podlago za rezanje (trši karton formata A3);

2) Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti, Celje, v četrtek, 18. marca 2021.

 c) za program Tehnik oblikovanja na:
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v soboto, 13. marca 2021, ob 8. uri, trajal bo do 14.00. Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B in 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3, lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna risala (flomastri, barvice, voščenke), olfa nož, škarje, lepilo za papir, dva trikotnika, šestilo in podlago za rezanje (trši karton formata A3);

Srednji šoli za oblikovanje Maribor, v petek, 12. marca 2021, ob 14. uri. Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (9B, 3B, HB), pet risalnih listov formata A3,  pet šeleshamer papirjev formata A3, radirko, lepilni trak, tempera barve, čopiče, paleto, posodo za vodo, krpo, olfa oziroma grafični  nož, škarje in lepilo, dva trikotnika in šestilo;

3) Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, v sredo, 17. marca 2021, ob 13. uri v učilnici 230. Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 6B), pet  risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, uhu lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo.

d) za program Umetniška gimnazija – Likovna smer na:
1) Šolskem centru Velenje, Gimnaziji, v soboto, 13. marca 2021, ob 9. uri, in v soboto, 20. marca 2021, ob 9. uri (učenci morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 9B), radirko, tri risalne liste formata A3, kolaž papir, škarje, lepilo, tri liste šeleshamerja formata A3 oziroma 10 navadnih belih (pisarniških) listov, lepilni trak, olfa oz. grafični nož. Če bo neugodna epidemiološka situacija, bo šola izvedla preizkus likovne nadarjenosti na daljavo. Udeleženci preizkusa bodo predhodno seznanjeni z navodili, likovnimi materiali in načinom oddaje likovnih nalog.

2) Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 12. marca 2021, ob 8. uri, trajal bo do 14.00.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B in 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3, lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna risala (flomastri, barvice, voščenke), olfa nož, škarje, lepilo za papir, dva trikotnika, šestilo in podlago za rezanje (trši karton formata A3),

3) Gimnaziji Nova Gorica, v prostorih Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ulica 9, Nova Gorica, v sredo, 17. marca 2021, ob 9. uri,

4) Gimnaziji  Koper, v sredo, 17. marca 2021, ob 14. uri, v prostorih Gimnazije, Cankarjeva 2, Koper, in

5) Gimnaziji Celje – Center, v sredo, 10. marca 2021, ob 15. uri, v prostorih Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, Celje.

Učenci morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 9B), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), radirko, pet risalnih listov formata A3, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera ali vodene barve s priborom za barvanje (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, oho lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo,

6) Gimnaziji Ptuj, v ponedeljek, 15. marca 2021, ob 14. uri (učenci morajo s seboj prinesti pet risalnih listov A3, pet listov šeleshamerja A3, svinčnike različnih trdot (HB, B1, B3…), radirko, šilček, tempera ali akrilne barve, pribor za slikanje (različne velikosti čopičev, paleto, lonček za vodo, krpo), škarje, grafični nož (olfa), lepilo, lepilni trak (pleskarski lepilni trak), trikotnik ali ravnilo.

 e) za program Umetniška gimnazija – Glasbena smer na:
1) Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v četrtek, 11. marca, petek, 12. marca, in v soboto, 13. marca 2021 (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),

2) Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 12. marca 2021, in v soboto, 13. marca 2021, od 8.30 do 20. ure (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),

3)  Šolskem centru Velenje, Gimnaziji, v prostorih Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje,  Jenkova  4, Velenje, soboto, 13. marca 2021,  ob 9. uri, in v petek, 19. marca 2021, ob 9. uri,

4) I. gimnaziji v Celju, v prostorih Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10, Celje, v četrtek, 11. marca 2021, v petek, 12. marca 2021, v soboto, 13. marca 2021, v četrtek, 18. marca 2021, v petek, 19. marca 2021, in v soboto, 20. marca 2021, ob 8. uri, (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),

5) Gimnaziji Koper v prostorih Glasbene šole Koper, Gallusova 2, Koper, v petek, 19. marca 2021, od 8. do 18. ure, in v soboto, 20. marca 2021, od 8. do 13. ure (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom) in

f) za program Umetniška gimnazija – Plesna smer na:

1)  Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, v plesni dvorani šole, Kardeljeva ploščad 28a,  v sredo, 17. marca 2021, ob 9. uri (učenci morajo s seboj prinesti udobno oblačilo, ki jih ne bo oviralo pri gibanju, npr. trenirko). O natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni,

2)  Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 12. marca 2021, in v soboto, 13. marca 2021, od ob 8.30 do 20. ure (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),  in

3) Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v četrtek 11. marca, petek, 12. marca, in v soboto, 13. marca 2021 (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),

Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 26. marca 2021 o tem izdale potrdilo.