Select Page

Vrtiljak poklicev

AKUALNO

Trenutne epidemiološke razmere, ki nalagajo upoštevanje številnih ukrepov in omejitev, so žal pripeljale do odločitve, da Vrtiljak poklicev, ki bi 15. oktobra 2020 moral potekati na Srednji šoli za lesarstvo Škofja Loka, ODPOVEJO.
Ker se na Srednji lesarski šoli Škofja Loka zavedajo, da je osebna izkušnja zelo pomemben dejavnik pri izbiri srednje šole, so se odločili, da vsem zainteresiranim učencem ponudijo možnost, da jih tokrat obiščejo individualno.
Tekom obiska bo tako učenec v spremstvu enega izmed njihovih učiteljev lahko pobližje spoznal Srednjo šolo za lesarstvo Škofja Loka. V sklopu tega obiska ga bodo seznanili s pomembnimi informacijami v zvezi z izobraževanjem na šoli, pokazali bodo, kako poteka delo v šolskih delavnicah, in odgovorili na zastavljena vprašanja  ter dileme bodočega dijaka.

Lesna Vabilo okt 2020

                                                                

KAM PO OSNOVNI ŠOLI?

 Izbira prave poklicne poti je odločilnega pomena za uspešno prihodnost vsakega učenca. Srednje strokovne šole gorenjske regije so se odločile, da vam in vašim otrokom pri tej izbiri pomagajo.

Organizirale bodo VRTILJAK POKLICEV, ki bo v šolskem letu 2020/21 v dogovoru s sodelujočimi srednjimi šolami zaradi nepredvidljivih okoliščin potekal v obliki DNEVOV ODPRTIH VRAT individualno na vsaki šoli:

SREDNJA ŠOLA MESEC DATUM
SŠ za LESARSTVO Škofja Loka OKTOBER 15. 10. 2020
SŠ za STROJNIŠTVO Škofja Loka OKTOBER 22. 10. 2020
SGTŠ Radovljica NOVEMBER 5. 11. 2020
BC Naklo NOVEMBER 12. 11. 2020
SESGŠ Kranj NOVEMBER 19. 11. 2020
STŠ Kranj NOVEMBER 26. 11. 2020
SS Jesenice DECEMBER 3. 12. 2020
EGSŠ Radovliica DECEMBER 10. 12. 2020

Učenci in njihovi starši boste imeli enkratno priložnost, da si aktivnosti in utrip na srednjih šolah, ki vas najbolj zanimajo, sami neposredno ogledate. Izbirali boste lahko med različnimi poklicnimi področji: lesarstvo, strojništvo, avtoremontna dejavnost, gastronomija,  hotelirstvo in turizem, kmetijstvo, živilstvo, naravovarstvo, hortikulturo, ekonomija in trgovina, gradbeništvo in frizerska dejavnost, elektrotehnika, računalništvo in mehatronika, predšolska vzgoja in zdravstvena nega. Učencem bodo ponudili vpogled v številne poklice, od katerih je odvisno naše vsakodnevno življenje. Pokazati želijo dobre strani strokovnega in poklicnega izobraževanja in možnosti, ki jih tovrstno izobraževanje ponuja za zaposlitev in samozaposlitev. K sodelovanju bodo povabili  tudi delodajalce,  ki želijo zaposliti  nove  kadre s teh področij.

Želijo, da bi vsak učenec dobil dovolj informacij, da si bo lahko sam izbral svojo poklicno pot in z izbrano šolo oziroma poklicem uresničil svoje želje ter dosegel zastavljene cilje.

Učenci so prejeli tudi publikacijo z naslovom Vrtiljak poklicev. V njej vsak učenec dobi dovolj informacij, da si bo lahko sam izbral svojo poklicno pot in z izbrano šolo oziroma poklicem uresničil svoje zmožnosti ter dosegel zastavljene cilje.

Publikacija je obenem povabilo na dneve odprtih vrat po posameznih šolah. O natančni izvedbi le-teh boste obveščeni na naši spletni strani in preko eAsistenta.