Select Page

STANJE PRIJAV

Na spletni strani MŠŠ si lahko ogledate stanje prijav v srednje šole.

Kandidati imajo sedaj možnost, da svojo prijavo, če želijo, prenesejo na drugo šolo oziroma drug izobraževalni program. Prenesene prijave bodo šole prejemale do 23. 4. 2019 ne glede na to, koliko prijav že imajo. Po tem roku pa prenos prijav ne bo več možen, razen če bodo kandidati za to imeli opravičljive razloge. TE PRENOSE UREDITE SAMI.