Select Page

Prostovoljstvo


 

Posnetek oddaje na radiu Kranj.


ProstovoljstvoDrevo

slika1

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker izboljšuje kakovost življenja v družbi;

brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;

je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;

prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

Prostovoljsko delo ne sme biti privilegij posamičnih družbenih skupin. Nihče ne sme biti izključen iz prostovoljskega dela zaradi svoje socialne situacije, pripadnosti manjšinski skupini, starosti ali bolezni.

 

Organizacije so dolžne ponuditi ljudem različne možnosti za opravljanje prostovoljskega dela, tako da so potrebe porabnika, dejavnost in zmogljivosti prostovoljca kar najbolj usklajeni. Prostovoljska društva si morajo prizadevati za odpravljanje ovir za razvijanje prostovoljskega dela na področju zakonodaje in obdavčitve.

 

Tudi prostovoljci imajo pravice in jih je potrebno spoštovati v konceptih in v praksi sodelovanja s prostovoljci. Pravico imajo do:

celovite informacije o svojem delu in o organizaciji ali ustanovi, prek katere delujejo;

uvajanja v delo;

podpore in priznanja za svoje delo;

možnosti učenja in napredovanja pri delu;

možnosti, da izrekajo svoje mnenje in soodločajo;

možnosti, da sodelujejo v organizaciji prostovoljskega delovanja;

prejemanja nadomestila za stroške, povezane s prostovoljskim delom;

zavarovanja.

Več o pravicah in odgovornostih prostovoljk in prostovoljcev ter organizacij, v katerih delujejo, si lahko preberete v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva.

 

Državljani, ki delajo kot prostovoljci, ne smejo biti izkoriščani, vrednost njihovega dela mora biti prepoznana na vseh ravneh s strani organizatorja in javnosti, kot tudi s strani državnih in lokalnih oblasti. Prostovoljsko delo pa terja predanost. Prostovoljci se morajo držati dogovorov in morajo sodelovati z osebjem društva ali institucije, v kateri delujejo.

 

Za pokrivanje potreb ljudi je potrebno plačano in prostovoljsko delo. Obe področji morata prepoznavati prispevek in vrednost druga druge za dobrobit v skupnosti. Prostovoljci in plačano osebje prispevajo vsak iz svoje pozicije in v okviru svojih možnosti blagostanju družbe. Vzajemno spoštovanje je osnova za dobro sodelovanje. Pri obravnavi in odločanju o posamičnih socialnih problemih v skupnostih, v katerih sodelujejo prostovoljci, morajo biti vključeni tudi predstavniki prostovoljcev.

Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

Več info na: www.filantropija.org

www.prostovoljstvo.org

V letu 2016 smo se kot šola vpisali v Slovensko mrežo prostovoljnih organizacij.

Na šoli se v letu 2016 preko prostovoljnega sodelovanja učencev in učenk po predhodnem soglasju staršev izvaja s strani Bogdane Mikša organizirana in načrtna prostovoljna pomoč v obliki medvrstniške učne pomoči v razredu. Vsi učenci in učenke, ki so se odločili za prostovoljno delo, izvajajo medvrstniško učno pomoč v okviru svojega razreda.

V letu 2014 je naša šola pod vodstvom Irene Hudobivnik tudi izvajala prostovoljno delo, ko so se krožkarji Rdečega Križa OŠ Simona Jenka Kranj udeležili 15. Festivala prostovoljstva v Ljubljani v okviru Slovenske filantropije od 12.00-17.00 ure. Stojnice so bile postavljene na Prešernovem trgu . Mi smo si delili stojnico s pobrateno OŠ Koper. Stojnico smo imeli postavljeno na Tromostovju. Na tem festivalu so sodelovala društva, šole, vrtci iz vse Slovenije, ki se pri svojem delu ukvarjajo s prostovoljstvom. V šoli smo pri krožku izdelovali zapestnice , ki smo jih podarili. S seboj smo imeli tudi material, tako, da smo izdelavo zapestnice prikazali tudi na sami stojnici. Podarjali smo pisano srečo OŠ Simona Jenka Kranj. Z nami so bili tudi predstavniki KO RK Vodovodni stolp, krožkarji pa so se potrudili tudi z izdelavo plakata o naši šoli, ki je bil razstavljen ob stojnici.

Prostovoljstvo smo se udeležili tudi Humanitarne akcije Drobtinica, ki je bila v soboto, 12.10.2014 na treh različnih lokacijah v mestni občini Kranj pod pokroviteljstvom OZ RK Kranj(pri mestnem vodnjaku Kranj, Qlandija Kranj in Domača vas Primskovo). Zbirali smo prispevke za šolska kosila otrok iz šibkejših družin, ki ne zmorejo več plačevanja položnic za kosila svojih otrok. Naša šola je bila na lokaciji v Domači vasi, na Primskovem, kjer smo se tudi predstavili. Krožkarji RK OŠ Simona Jenka Kranj pa so zbirali prispevke za kosila. Na stojnici smo tudi prodajali umetniške izdelke naših učencev in bili uspešni pri prodaji. Denar smo posredovali našemu Šolskemu skladu. Denarne prispevke , ki smo jih zbrali v Domači vasi , smo posredovali OZ RK KRANJ, ki bo razdelil denarna sredstva otrokom, ki so pomoči potrebni ( za plačilo šolskih kosil).

Prostovoljec je lahko vsakdo in verjamemo, da tudi za vas obstaja prostovoljsko delo, ki ga boste opravljali z navdihom in navdušenjem.

Dobrodošel med prostovoljci tudi ti!

logo_cb_A4 (1), PROSTOVOLJSTVO (2)