Select Page

Učitelji

Razredna stopnja

Matična šola

 

Razred

 

Učitelj

1A

Magdalena Gunde,  Nasta Črnič (drugi učitelj)

1B

Marija Eržen,  Ana Hočevar (drugi učitelj)

2A

Dijana Brdar

2B

Simona Frank

3A

Simona Gasser

3B

Marjana Rozman

4A

Mojca Konjar

4B

Mateja Rogelj

5A

Mojca Jurčič

5B

Tatjana Žun

 

Center

 

Razred

 

Učitelj

1C

Nataša Šefer, Tadeja Vehar Dominko (drugi učitelj)

Saša Bernik, Žana Benedičič (drugi učitelj)

2C

Nina Primožič

Ana Križnar

3C

Tatjana Burgar

4C

Mirjam Bajželj

5C

Vilma Kumše

 

 

Primskovo

 

Razred

 

Učitelj

1E

Nuša Juvan, Marjana Kavčič (drugi učitelj)

1F

Tonja Krek, Daša Bulatovič (drugi učitelj)

2E

Mojca Šarlija

2F

Tjaša Ažman

3E

Vesna Senta Valančič

3F

Katarina Srna

4E

Andreja Dobre

4F

Mojca Bertoncelj

5E

Špela Pirc

5F

Jerneja Langus

 

Trstenik

 

Razred

 

Učitelj

1T

Marijanca Cuderman (nadomešča Irena Kodeh)

2T

Urška Gregorin

3T

Suzana Kešina

4T

Vida Konc

5T

Alenka Šturm

 

Goriče

 

Razred

 

Učitelj

1G

Remic Mirjam, Anica Lani (drugi učitelj)

2G

Aleksandra Lešnjak

3G

Maja Ciglič

4G

Jana Dubravica

5G

Vilma Švab

 

Razredna stopnja – učitelji nerazredniki

 

Darja Mur

NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet – 4. R, 5. R

Ana Hočevar

TJA – 1AB, 2AB, 3AB

Petra Plot

TJA – 1CČ, 2CČ, 3C

Barbara Marolt

TJA – 1GT,2GT, 3GT

Daša Bulatovič

TJA –  1EF, 2EF, 3EF

 

Razredna stopnja – predmetni učitelji

 

 

Predmetni učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji

 

Predmet

Branka Poklukar – 4GT, 5GT

TJA

Neva Lajovic – 4EF, 5EF

TJA

Tanja Kuzmanoski – 4ABC, 5ABC

TJA

Andrej Pirc – 4B, 5B

ŠPO

Tina Šajnović

Spreljevalka učencu

Darja Jelenc

Spremljevalka učencu

 

Učitelji podaljšanega bivanja

 

 

Matična šola

 

Center

 

Primskovo

 

Trstenik

 

Goriče

Tina Podgoršek

Sonja Magajne

Tina Martinek

(Alenka Pirc)

Ana Hočevar

Nasta Črnič

Tjaša Štucin

Darja Mur

Tatjana Žun

Petra Plot Stanjeko

 

Tadeja D.Vehar

Žana Benedičič

Katja Zor

Mojca Kralj Ciglič

Fani Markun

Petra Podjed

Marjana Kavčič

Daša Bulatovič

Marjeta Vidmar

(Nastja Hartman)

Barbara Marolt

Branka Poklukar

Kaja Berlot

Miha Škrlj

Irena Kodeh

Anica Lani

 

 

Predmetna stopnja – učitelji razredniki

 

Matična šola

 

Razred

Razrednik

6A

Dušanka Jazbec – šport, IŠO

6B

Vlasta Godnič – šport, izbirni predmet ŠZZ

6C

Špela Bešter – angleščina, dpo/dop

Mojca Zupan – geografija, DKE, DSP, dop/dod

7A

Mateja Mrak – slovenščina, dop/dod

7B

Vilma Cunk – naravoslovje, biologija, izbirni predmet ONA, dop/dod

7C

Tanja Novak – slovenščina, dop/dod

8A

Urša Glastovec – matematika, izbirni predmet MME, ROM, DOP/DOD

8B

Irma Uranič – slovenščina, dop/dod

8C

Alisa Delić – kemija, gospodinjstvo, izbirni predmet POK, KEŽ, OPZHR

9A

Romana Renko – likovni pouk, izbirni predmet LS1,2,3

9B

Irma Pustotnik – matematika, fizika, dop/dod, izbirni predmet SLZ

9C

Alenka Maksimović – matematika

 

Center

 

Razred

 

Razrednik

6D

Robert Kukovič – šport, izbirni predmet IŠO

6E

Klemen Markelj – zgodovina, dop/dod

6F

Maja Ropret – matematika, izbirni predmet UBE, neobvezni izbirni – RAČ, dop/dod

Zala Slapar – kemija, fizika, izbirni predmet POK, dop/dod

7D

Alena Sever – DSP/ISP

7E

Mojca Avguštin – matematika, fizika, dop/dod

Andreja Molan –slovenščina, dop/dod

8D

Luka Rejc – angleščina, dop/dod

Tatjana Vidic – naravoslovje, biologija, kemija, izbirni predmet GEN, dop/dod

nbsp;

 

Učitelji – nerazredniki – predmetna stopnja

 

 

Učitelj

 

Predmet

Luka Flajnik

neobvezni izbirni predmet računalništvo

Irena Pavlin

tehnika in tehnologija

Sonja Kirin Slabe

angleščina, dop/dod

Maša Mihelec

angleščina, dop/dod

Tanja Kuzmanovski

angleščina

Kristina Šter

slovenščina, dop/dod

Barbara Baša

slovenščina, dop/dod

Jana Sivec

šport, izbirni predmet ŠSP

Bogdana Mikša

DSP, ISP

Marko Slabe

laborant

Nataša Primožič

Matematika, dop/dod

Marjeta Zor

geografija, etika, dop / dod

Bojan Švabić

šport

Ingrid Klemenčič

ISP, DSP, ŠSS

Mateja Urbiha

zgodovina, dop/dod

Mirjana Rus

matematika

Irena Hudobivnik

gospodinjstvo, šolska prehrana, izbirni predmet NPH

Nina Koren Maček

Gospodinjstvo, šolska prehrana, izbirni predmet ONA, SPH

Jakob Zenjilovski

izbirni predmet nemščina, dop/dod

Darja Mur

neobvezni izbirni predmet nemščina, opb

Matej Wolf

glasba, pevski zbor

Mojca Eleršek Finžgar

knjižnica

Sarah Dolinšek

Likovna umetnost, Knjižnica

Miha Škrlj

Izbirni predmet ŠAH, opb

Tanja Stanić

TIT

Andrej Pirc

Šport, izbirni predmet, IŠN, ŠSP

Renata Himelrajh

DSP, ISP

Sandra Piršič

DSP, ISP

Eva Brzin

DSP, ISP

Milan Grah

DSP, ISP

Mojca Žvokelj

DSP, ISP