Select Page

Šola

TELEFONI

tajništvo:

04 / 255 97 00

zbornica Ul. XXXI. divizije 7a:

04 / 255 97 16

svetovalna služba:

04 / 255 97 12 (psihologinja)
04 / 255 96 99 (psihologinja)
04 / 255 96 97 (pedagoginja)

blagajna – obračun oskrbnin:

kuhinja:

04 / 255 97 1304 / 255 97 15

04 / 255 97 10

spletna stran:

www.osjenka.si

E – mail:

o-sjkranj.kr@osjenka.si

št. transakcijskega računa:

01252 – 6030657767

davčna številka:

SI 430 26 141

matična številka:

5083192000