Select Page

Informacije javnega značaja

1. Osnovi podatki o katalogu

naziv zavoda:
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Ul. XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj
tel: 04 255 97 00, fax: 04 255 97 10
e-naslov: o-sjkranj.kr@osjenka.si
spletna stran šole: www.osjenka.si
matična številka: 503192000
davčna številka: 43026141
   
odgovorna uradna oseba: Rudolf Planinšek, ravnatelj
   
datum prve objave kataloga: 22.4.2011
   
datum zadnje spremembe: 27.9.2021
   

2. Splošni podatki o zavodu

Seznam organizacijskih enot:
Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Ul. XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj
Podružnična enota Trstenik, Trstenik 39, 4204 Golnik
Podružnična enota Goriče, Srednja vas – Goriče 1, 4204 Golnik
   
Vzgojni načrt Osnovne šole Simona Jenka Kranj je temeljni dokument za delo na vzgojnem področju.
Letni delovni načrt šole
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Oš Simona Jenka Kranj
 

3. Oddajanje šolskih prostorov

Lokacije šole, ki nudijo oddajo šolskih prostorov: 

  • Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
  • PŠ Trstenik, Trstenik 39, Goriče

Prijave za oddajo šolskih prostorov se zbirajo do 30. 9. za posamično šolsko leto. Na podlagi prijav šola izstavi pogodbo za uporabo prostorov. Možna je tudi enkratna uporaba prostora, za katero je potrebno predložiti naročilnico.

Prostori se oddajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Kontaktna oseba: Bojan Švabić
Telefon: 04 255 9705
e-mail: bojan.svabic@guest.arnes.si

Cenik uporabe prostorov  
učilnica na vseh lokacijah 13,00 €
telovadnica velika, matična šola 30,00 €
telovadnica mala, matična šola 10,00€
telovadnica PŠ Trstenik 18,00€
avla matična šola 13,00€

V ceni uporabe prostorov ni vračunan DDV.

4. Državni predpisi

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov).
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov

Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov

EUR-Lex omogoča dostop do prava EU, sodne prakse Sodišča Evropske unije in drugih javnih dokumentov EU ter verodostojne elektronske izdaje Uradnega lista EU – v 24 jezikih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport