Select Page

Hišni red

HIŠNI RED – Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Kranj, 27.9.2021

Na podlagi Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 81/06), 31.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 102/07) in po predhodno opravljeni obravnavi na sestanku kolektiva dne  1. 9. 2021 je ravnatelj Osnovne šole Simona Jenka Kranj sprejel naslednji HIŠNI RED.