Select Page

Šolski projekti 2021/22

NASLOV PROJEKTA ČAS TRAJANJA PROJEKTA NOSILEC PROJEKTA
(zunanja inštitucija – katera, šolski roject…)
IZVAJALCI PROJEKTA (vodja in ostali člani projektne skupine)
Tradicionalni slovenski zajtrk november ARSKTRP Irena Hudobivnik
Prostovoljstvo med mladimi – Evropski projekt celo leto RK Kranj, RK Žalec Irena Hudobivnik, Bogdana Mikša
Project povečanja lokalne samooskrbe celo leto MO Kranj Irena Hudobivnik, Nina Koren Maček
Mladinske delavnice za 8. Razrede (preventive) od oktobra do junija Bogdana Mikša Center KONTURA
Ustvarjanje učnih okolij za 21. Stoletje – karierna orientacija (7. Č) celo leto Zavod za šolstvo Tina Kaltenekar, Mojca Zupan
Varno s soncem April 2021 do oktober 2022 NIJZ Vida Konc
IEARN Celo leto – izmenjava novoletnih voščilnic Šolski projekt Urška Gregorin
IEARN celo leto – zmaji miru Šolski projekt Tjaša Štucin
Dan športa

September

6.r,– Stari Ljubelj

7.r.-Zelenica

8.r.-Bistriška pl.

9.r.-valvazor

Mednarodni projekt Vlasta Godnič
Noč ima svojo moč Celo leto Kemijski inštitut (ESS projekt) Zala Slaapr – koordinator