Select Page

Telefoni

Tajništvo 04 / 255 97 00 Mojca Švab mojca.svab@osjenka.si
Zbornica Ul. XXI. divizije 7a 04 / 255 97 16  
Ravnateljica 04 / 255 97 02 Ingrid Klemenčič ingrid.klemencic@osjenka.si
Pomočniki ravnatelja 04 / 255 97 04 Mateja Urbiha mateja.urbiha@osjenka.si
04 / 255 97 06 Bojan Švabič bojan.svabic@osjenka.si
Svetovalna služba 04 / 255 97 12 psihologinja
04 / 255 96 99 psihologinja Simona Kogelnik Ekar simona.kogelnik@osjenka.si
04 / 255 96 97 pedagoginja Tina Kaltenekar tina.kaltenekar@osjenka.si
Blagajna – obračun oskrbnin 04 / 255 97 13 Mateja Žumer mateja.zumer@osjenka.si
  04 / 255 96 91 Špela Berčič spela.bercic@osjenka.si
Računovodstvo 04 / 255 97 08 Tanja Krišelj tanja.kriselj@osjenka.si
Kuhinja – centralna 04 / 255 97 15 prehrana@osjenka.si
Knjižnica 04 / 255 97 14 Matična šola
Spletna stran www.osjenka.si
E-mail o-sjkranj.kr@osjenka.si