Select Page

Uprava in učitelji

 

Vodstvo šole
Ravnatelj Ingrid Klemenčič
Pomočnica ravnatelja Mateja Urbiha
Pomočnica ravnatelja Bojan Švabič
Uprava
Tajnica VI Mojca Švab
Računovodkinja Tanja Krišelj
Knjigovodkinja Špela Berčič
Knjigovodkinja Mateja Žumer
Šolska svetovalna služba
Psihologinja Dušanka Koporec
Pedagoginja Tina Kaltenekar
Psihologinja Simona Kogelnik Ekar
   
Knjižničarka
Mojca F. Eleršek
Računalničar
Luka Flajnik