Select Page

Dejavnosti

V vrtcu se poleg vsakodnevne rutine vršijo številne vzgojno – izobraževalne dejavnosti, nadgradimo pa jih še s t.i. obogatitvenimi dejavnostmi.

Gre za dejavnosti, ki so zunaj okvira standardnih in jih organiziramo z namenom obogatitve vrtčevega okolja, da bi bilo bolj življenjsko in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene. Pri načrtovanju le-teh vsako leto sodelujejo tudi starši (npr. predstavitve poklicev, čarobna vreča dejavnosti v decembru…).

Nekatere so organizirane za vse otroke našega vrtca, druge za posamezne skupine ali generacije (npr. za predšolske otroke). O teh dejavnostih so starši obveščeni v svoji skupini, na spletni strani ali preko e-asistenta. Na spletni strani pa objavljamo tudi zapise in foto utrinke izvedenih dejavnosti in dogodkov.